[Miejsce świadczenia usług pomocniczych oraz wyceny majątku] - Art. 28h. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 28h. - [Miejsce świadczenia usług pomocniczych oraz wyceny majątku] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  28h.  [Miejsce świadczenia usług pomocniczych oraz wyceny majątku]

W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług:

1)
pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobnych usług,
2)
wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym

- miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.