Art. 28h. - [Miejsce świadczenia usług pomocniczych oraz wyceny majątku] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  28h.  [Miejsce świadczenia usług pomocniczych oraz wyceny majątku]

W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług:

1)
pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobnych usług,
2)
wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym

- miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.