Art. 28d. - [Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  28d.  [Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami]

Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich jest miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja.