[Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami] - Art. 28d. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 28d. - [Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  28d.  [Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami]

Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich jest miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja.