Art. 26a. - [Miejsce świadczenia przy imporcie towarów] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  26a.  [Miejsce świadczenia przy imporcie towarów]
1. 
Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.
2. 
W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur:
1)
uszlachetniania czynnego,
2)
odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
3)
składowania celnego,
4)
tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną z procedur celnych,
5)
wolnego obszaru celnego

– miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.