Art. 20a. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 20a. - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  20a. 

(uchylony).