Art. 17a. - [Płatnik podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub wprowadzonych do składu podatkowego] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  17a.  [Płatnik podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub wprowadzonych do składu podatkowego]

Płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 1 i 2, jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.