[Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych objętych procedurą importu] -... - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 138f. - [Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych objętych procedurą importu] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  138f.  [Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych objętych procedurą importu]

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych objętych procedurą importu powstaje w momencie dokonania dostawy towarów. Dostawę towarów uważa się za dokonaną w momencie zaakceptowania płatności w rozumieniu art. 61b rozporządzenia 282/2011.