[Formularz zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock] - Art. 13g. -... - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 13g. - [Formularz zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13g.  [Formularz zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 13f ust. 1 i 5.