[Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku braku numeru na paragonie potwierdzającym sprzedaż] - Art. 109a. -... - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 109a. - [Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku braku numeru na paragonie potwierdzającym sprzedaż] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  109a.  [Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku braku numeru na paragonie potwierdzającym sprzedaż]

W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w art. 109 ust. 3, wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.