[Postępowanie w przypadku zniszczenia albo zaginięcia faktury] - Art. 106l. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 106l. - [Postępowanie w przypadku zniszczenia albo zaginięcia faktury] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  106l.  [Postępowanie w przypadku zniszczenia albo zaginięcia faktury]
1. 
W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:
1)
podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:
a)
na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
b)
zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;
2)
nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie fakturę:
a)
na wniosek podatnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,
b)
zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika;
3)
podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę:
a)
na wniosek nabywcy lub dłużnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu,
b)
zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.
2. 
Faktura wystawiona ponownie:
1)
zawiera datę wystawienia;
2)
może zawierać wyraz "DUPLIKAT".
3. 
Do faktur wystawionych ponownie przepisu art. 106g ust. 4 nie stosuje się.