Art. 1. - [Zakres przedmiotowy] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy]
1. 
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2. 
Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.