Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.106 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2020 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy]
1.  Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2.  Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.