[Zakres przedmiotowy] - Art. 1. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres przedmiotowy] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy]
1. 
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2. 
Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.