Obowiązek podatkowy i stawki podatku - Rozdział 3 - Podatek od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2022.761 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Obowiązek podatkowy i stawki podatku - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.761 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.

Rozdział  3

Obowiązek podatkowy i stawki podatku

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

Stawki podatku wynoszą:

1)
0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
2)
1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł - w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.