[Stawki podatku] - Art. 9. - Podatek od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2022.761 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Stawki podatku] - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.761 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  9.  [Stawki podatku]

Stawki podatku wynoszą:

1)
0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
2)
1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł - w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.