[Przedmiot opodatkowania] - Art. 5. - Podatek od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2022.761 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Przedmiot opodatkowania] - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.761 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  5.  [Przedmiot opodatkowania]

Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej.