[Podatnicy] - Art. 4. - Podatek od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2022.761 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Podatnicy] - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.761 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  4.  [Podatnicy]

Podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni.