[Podatek jako dochód budżetu państwa] - Art. 2. - Podatek od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2022.761 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Podatek jako dochód budżetu państwa] - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.761 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  2.  [Podatek jako dochód budżetu państwa]

Podatek stanowi dochód budżetu państwa.