Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1433 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.
Art.  12.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.