[Wejście w życie] - Art. 12. - Podatek od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2022.761 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Wejście w życie] - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.761 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  12.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.