[Czasowe wyłączenie sprzedaży detalicznej określonych wyrobów energetycznych spod opodatkowania] - Art. 11b. - Podatek od... - Dz.U.2022.761 t.j. - OpenLEX

Art. 11b. - [Czasowe wyłączenie sprzedaży detalicznej określonych wyrobów energetycznych spod opodatkowania] - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.761 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  11b.  1 [Czasowe wyłączenie sprzedaży detalicznej określonych wyrobów energetycznych spod opodatkowania]

 W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna:

1)
benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
2)
olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
3)
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
4)
gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a-b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
1 Art. 11b zdanie wstępne:

- zmienione przez art. 5 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1137) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 maja 2022 r.

- zmienione przez art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 lipca 2022 r.

- zmienione przez art. 12 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 października 2022 r.