Art. 11a. - [Zawieszenie stosowania ustawy] - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.148 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2023 r.
Art.  11a.  [Zawieszenie stosowania ustawy]

Przepisy ustawy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.