[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Podatek od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2022.761 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.761 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej, zwanym dalej "podatkiem".