Art. 5. - [Podmiot opodatkowania] - Podatek od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.596 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2024 r.
Art.  5.  [Podmiot opodatkowania]

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.