[Podmiot opodatkowania] - Art. 5. - Podatek od spadków i darowizn. - Dz.U.2021.1043 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Podmiot opodatkowania] - Podatek od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1043 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  5.  [Podmiot opodatkowania]

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.