[Rozszerzenie stosowania przepisów o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności] - Art. 1a. - Podatek od spadków i darowizn. - Dz.U.2021.1043 t.j. - OpenLEX

Art. 1a. - [Rozszerzenie stosowania przepisów o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności] - Podatek od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1043 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  1a.  [Rozszerzenie stosowania przepisów o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności]

Przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego:

1)
nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność;
2)
wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.