§ 2. - Podatek od kart do gry na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.127.1046

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego w ośm dni po ogłoszeniu i z tą chwilą przestaje obowiązywać rozporządzenie Śląskiej Rady wojewódzkiej z dnia 20 lutego 1923 r. w przedmiocie ujednostajnienia podatku od kart do gry (Dz. U. Śl. № 11, poz. 72).