[Obowiązek zapłaty podatku] - Art. 5. - Podatek od czynności cywilnoprawnych. - Dz.U.2022.111 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Obowiązek zapłaty podatku] - Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.111 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  5.  [Obowiązek zapłaty podatku]
1. 
Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.
2. 
Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.