[Ciężar obowiązku podatkowego] - Art. 4. - Podatek od czynności cywilnoprawnych. - Dz.U.2022.111 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Ciężar obowiązku podatkowego] - Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.111 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  4.  [Ciężar obowiązku podatkowego]

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży:

1)
przy umowie sprzedaży - na kupującym;
2)
przy umowie zamiany - na stronach czynności;
3)
przy umowie darowizny - na obdarowanym;
4)
przy umowie dożywocia - na nabywcy własności nieruchomości;
5)
przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
6)
przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności;
7)
przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - na biorącym pożyczkę lub przechowawcy;
8)
przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;
9)
przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.