Art. 13. - Podatek dochodowy od osób prawnych. - Dz.U.2022.2587 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2587 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  13. 

(uchylony).