Art. 11. - Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2587 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  11.

(uchylony).