Art. 52l. - [Limit niektórych zwolnień przedmiotowych w 2020 r.] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  52l.  [Limit niektórych zwolnień przedmiotowych w 2020 r.]

Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1:

1)
pkt 9a - w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 3 000 zł;
2)
pkt 26 lit. b -w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 10 000 zł;
3)
pkt 67 - w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 2 000 zł;
4)
pkt 78 lit. b - w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 3 000 zł.