[Zwolnienie od podatku dochodowego dodatku osłonowego, dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla... - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 52jc. - [Zwolnienie od podatku dochodowego dodatku osłonowego, dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz dodatku elektrycznego] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 14 grudnia 2022 r.
Art.  52jc.  473 [Zwolnienie od podatku dochodowego dodatku osłonowego, dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz dodatku elektrycznego]

 Zwalnia się od podatku dochodowego dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, oraz dodatek elektryczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

473 Art. 52jc:

- dodany przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.1) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.

- zmieniony przez art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U.2022.1967) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 września 2022 r.

- zmieniony przez art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2127) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 października 2022 r.