Art. 27b. - Podatek dochodowy od osób fizycznych. - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 27b. - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  27b.  269

 (uchylony).

269 Art. 27b uchylony przez art. 1 pkt 48 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.