Art. 27b. - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2647 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  27b. 

(uchylony).