Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1387 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  23t.  44

 (uchylony).

44 Art. 23t uchylony przez art. 108 pkt 5 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.