Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.7.26 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1962 r.
Art.  21.
1. Obowiązek podatkowy rozpoczyna się z chwilą osiągnięcia przychodów.
2. Obowiązek podatkowy kończy się z upływem roku podatkowego, w ciągu którego ustał przychód.
3. W razie śmierci podatnika podatek wymierza się na imię zmarłego podatnika od dochodu uzyskanego przed śmiercią.