Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.7.26 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1962 r.
Art.  1.
1. Obowiązkowi podatkowemu według zasad niniejszego dekretu podlegają:
1) osoby fizyczne,
2) spadki nieobjęte,
3) nie będące podmiotami gospodarki uspołecznionej:
a) osoby prawne,
b) stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej.
2. W przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 podmiotem opodatkowania (podatnikiem) są małżonkowie sądownie nie rozłączeni.