Art. 24d. - [Składanie deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.722 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  24d.  103 [Składanie deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej]
1. 
Deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 9, art. 21a ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 24a, art. 24b ust. 1, art. 24e ust. 1, oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać deklaracje podatkowe w postaci papierowej.
103 Art. 24d dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.694) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.