Art. 138p. - [Forma ewidencji] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  138p.  [Forma ewidencji]
1. 
Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138l i art. 138o, prowadzi się w pastaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Ewidencje, o których mowa w art. 138a-138c i art. 138e-138l, mogą zostać zastąpione dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że dokumentacja ta zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji.