Art. 138o. - [Dokumentowanie czynności przy produkcji piwa, wina, napojów fermentowanych lub wyrobów pośrednich] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  138o.  [Dokumentowanie czynności przy produkcji piwa, wina, napojów fermentowanych lub wyrobów pośrednich]

Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa, wina, napojów fermentowanych lub wyrobów pośrednich są obowiązane do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących tych wyrobów.