Art. 138d. - [Dokumentacja kontroli nad produkcją, obrotem i zużyciem alkoholu etylowego] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  138d.  [Dokumentacja kontroli nad produkcją, obrotem i zużyciem alkoholu etylowego]
1. 
Do prowadzenia dokumentacji kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem obowiązani są:
1)
podmiot prowadzący skład podatkowy;
2)
podmiot produkujący alkohol etylowy poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4-5;
3)
podmiot zużywający.
2. 
Dokumentacja kontroli, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności:
1)
ustalenie ilości alkoholu etylowego wytworzonego, przetworzonego, przerobionego na ocet, znajdującego się w magazynie, oczyszczonego, skażonego, rektyfikowanego, odwodnionego, rozlanego w opakowania jednostkowe oraz zniszczonego;
2)
określenie kwot akcyzy;
3)
ustalenie miejsca i daty wytworzenia alkoholu etylowego, jego przetworzenia, przerobienia na ocet, dokonania obrotu nim w magazynie, jego oczyszczenia, skażenia, rektyfikacji, odwodnienia, rozlania go w opakowania jednostkowe oraz zniszczenia.