Art. 11a. - [Powstanie obowiązku podatkowego - susz tytoniowy] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  11a.  [Powstanie obowiązku podatkowego - susz tytoniowy]

W przypadku suszu tytoniowego obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

1)
nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego;
2)
wydania suszu tytoniowego w przypadku dokonania jego sprzedaży;
3)
zużycia suszu tytoniowego;
4)
nabycia lub wejścia w posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy, grupa producentów, organizacja producentów lub producent surowca tytoniowego, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży suszu tytoniowego;
5)
powstania długu celnego, w przypadku importu suszu tytoniowego.