Podanie do publicznej wiadomości informacji, który spośród posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 nie obejmie mandatu na początku kadencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.990

Akt indywidualny
Wersja od: 28 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, który spośród posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 nie obejmie mandatu na początku kadencji

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 (Dz. U. poz. 708), Państwowa Komisja Wyborcza informuje, co następuje:
1.
Komitetem wyborczym, któremu przypada 52. iloraz, o którym mowa w art. 356 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), jest KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2.
Najmniejszą liczbę głosów spośród posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych z list komitetu, o którym mowa w pkt 1, uzyskał:

TARCZYŃSKI Dominik.

3.
Poseł ten jest posłem do Parlamentu Europejskiego, który zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024, nie obejmie mandatu na początku kadencji, w przypadku gdyby w związku z przepisami prawa Unii Europejskiej określającymi liczbę mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego liczba posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących swoje funkcje na początku kadencji wynosiła 51.