§ 4. - Pocztowe przesyłki dworcowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1928 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1928 r.

Z dniem powyższym tracą moc obowiązującą przepisy o przesyłkach dworcowych, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.