§ 3. - Pocztowe przesyłki dworcowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1928 r.
§  3.
Odbiorcy, który wykaże się zaświadczeniem urzędu oddawczego, wydaje przesyłkę dworcową albo organ, odbierający z pociągu ładunek pocztowy albo urząd pocztowy na dworcu kolejowym.

Odbiorca, który nie zgłosi się po odbiór przesyłki dworcowej zaraz po nadejściu pociągu kolejowego, może ją podjąć w urzędzie pocztowym w terminie przepisanym do podjęcia przesyłek listowych.