§ 3. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z... - Dz.U.1982.13.109 - OpenLEX

§ 3. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.13.109

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  3.
Zwalnia się podatników podatku gruntowego od obowiązku opłacania zryczałtowanego podatku gruntowego od przychodów osiąganych z tytułu przewozu mleka własnym zaprzęgiem konnym do uspołecznionych punktów skupu.