§ 2. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z... - Dz.U.1982.13.109 - OpenLEX

§ 2. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.13.109

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  2.
Podatnicy podatku gruntowego wykonujący osobiście lub z udziałem członków najbliższej rodziny czynności furmaństwa obowiązani są opłacać od przychodów z tych czynności podatek gruntowy w formie ryczałtu.