Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.58.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
z dnia w przedmiocie poboru roczników 1894, 1893, 1892, 1891 i 1890.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do przeprowadzenia powszechnego poboru mężczyzn, urodzonych w latach 1894, 1893, 1892, 1891 i 1890.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia i ustalenie kolejności poboru poszczególnych roczników porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem byłej Dzielnicy Pruskiej.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.