Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.75.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 11 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie poboru roczników 1889, 1888, 1887, 1886, 1885.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do przeprowadzenia powszechnego poboru mężczyzn, urodzonych w latach 1889, 1888, 1887, 1886 i 1885.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia i ustalenie kolejności poborów poszczególnych roczników porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.