§ 4. - Pobór podatku obrotowego w formie ryczałtu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1947 r.
§  4.
1.
Podatek pobiera się za każdy dzień, w którym są wykonywane świadczenia podlegające podatkowi (§ 1).
2.
Obowiązek opłacania podatku powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania świadczeń podlegających podatkowi.
3.
Obowiązek opłacania podatku ustaje z dniem zaniechania wykonywania świadczeń podlegających podatkowi.