§ 3. - Pobór podatku obrotowego w formie ryczałtu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1947 r.
§  3.
1.
Zryczałtowany podatek obrotowy wynosi dziennie:
a)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a) 50 zł,
b)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit, b) 30 zł,
c)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. c) przy handlu z wozu 100 zł, w innych przypadkach 60 zł,
d)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. d) 50 zł,
e)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. e) od jednej sztuki wystawionej na sprzedaż przy handlu końmi, bydłem lub trzodą chlewną 200 zł, od jednej sztuki wystawionej na sprzedaż przy handlu owcami i baranami 50 zł,
f)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. f) od każdego wozu jednokonnego 100 zł, od każdego wozu parokonnego 160 zł.
2.
Określone w ust. 1 stawki zryczałtowanego podatku obrotowego obniża się:

o 5% - przy wpłacaniu podatku z góry za tydzień,

o 10% - przy wpłacaniu podatku z góry za miesiąc,

o 20% - przy wpłacaniu podatku z góry za kwartał.

3.
Określone ust. 1 i 2 stawki zryczałtowanego podatku obrotowego obejmują również należność za kartę rejestracyjną.