Art. 8. - Pobór pierwszej raty podatku majątkowego i przekazanie czynności obliczenia tej raty komisjom szacunkowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.35.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1924 r.
Art.  8.

Rozporządzenie niniejsze-wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej.