Art. 4. - Pobór 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.22.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.
Art.  4.

Dodatkom, o których mowa w art. 1, służą te same przywileje, jakie służą poszczególnym daninom, do których dodatki są pobierane.