Art. 1. - Pobór 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.22.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.
Art.  1.
(1)
Upoważnia się Ministra Skarbu do pobierania dodatków:
1)
w wysokości 10% do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz podatku gruntowego,
2) 1
w wysokości 15% do podatku spadkowego i od darowizn oraz do podatków bezpośrednich z wyjątkiem gruntowego i dochodowego oraz od kapitałów i rent.
(2)
Dodatki, wymienione w ust. (1), pobierane będą do wymienionych w tymże ustępie danin, tak bieżących, jak i zaległych.
1 Art. 1 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez art. 5 ust 3 dekretu z dnia 22 listopada 1935 r. (Dz.U.35.85.518) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1936 r.

- zmieniony przez art. 2 ust 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o podatku od kapitałów i rent (Dz.U.35.96.600) z dniem 1 stycznia 1936 r.