Art. 3. - Pobór 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.16.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1934 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1931 r.